אישור ממכון צומת להפעלת מכשיר בשבת

אישור המאפשר שימוש במכשיר CPAP דגם Sleep Cube בשבת