מכשיר הכי חדש בין מכשירי CPAP
מכשיר קטן ומאוד שקט.